Obrót ziemią - zmiany w przepisach

Ostatnie dni przyniosły duże zmiany w ustawie o obrocie ziemią rolną. Co się zmieniło? Jakie nowości zostały wprowadzone? O tym wszystkim dowiesz się w dzisiejszym Multiporadniku.

Ograniczenia w obrocie gruntami

Ograniczenia w obrocie gruntami wprowadzone zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Głównym ograniczeniem wprowadzonym przez tę ustawę była powierzchnia działki rolnej, jaką mogła nabyć na cele nierolnicza osoba niebędąca rolnikiem. Do tej pory wielkość takiej działki wynosiła 3000 m2.

 

Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja?

W wyniku wprowadzonych zmian osoba, która nie jest rolnikiem, będzie mogła kupić większy fragment gruntu - do 1 ha. Ponadto będzie mogła stać się nabywcą takiej nieruchomości  w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku oraz w wyniku podziału, przekształcenia, bądź łączenia spółek prawa handlowego.

Przepisy znowelizowanej ustawy mówią o tym, że w przypadkach tych nie będzie już potrzebna zgoda dyrektora generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał jednak prawo pierwokupu (prawo nabycia) takich nieruchomości.

Ustawa nie wprowadza także ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę.

 

Sprzedaż gruntu

Według nowych przepisów, jeżeli powierzchnia gruntu jest większa niż 1 ha, nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.

Ustawa rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

Ponadto w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala by KOWR, za zgodą ministra rolnictwa, ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązane finansowe.


Najlepsze nieruchomości gruntowe znajdziecie pod linkiem.