Znalazłem dla Ciebie
oferty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działki budowlane na sprzedaż Szczecin

Prezentujemy Państwu nieruchomości o różnej powierzchni, które są gotowe do zagospodarowania według konceptu inwestora. Oferujemy działki budowlane położone w bliskim sąsiedztwie stolicy województwa, w lokalizacjach, z których mają Państwo bardzo dobre połączenie ze Szczecinem, a także innymi większymi miejscowościami regionu. Bezpośrednie sąsiedztwo lasów i jezior to wymarzone warunki dla grzybiarzy i wędkarzy, a także dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój.

Działki budowlane w ofercie biura MultiNieruchomości to w większości przypadków parcele, które są uzbrojone w przyłącza umożliwiające wykonanie instalacji gazowej i elektrycznej. Każda propozycja jest starannie opisana, a nasi doradcy są gotowi do przeprowadzenia prezentacji interesującej Państwa nieruchomości. Oferujemy także pomoc w ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

zmień widok
 
zmień widok ofert zmień widok ofert zmień widok ofert
sortuj
ilość na stronie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
REDOSTOWO, 120 200 zł
powierzchnia:
3978 m2
Rodzaj działki:
PRZEMYSŁOWA
 
 
 
 
Na sprzedaż działka położona w obrębie Redostowo przy węźle komunikacyjnym Osina, drogi ekspresowej S6 w kierunkach Szczecin - Gdańsk. Działka z planem zagospodarowania przestrzennego. Możliwość dokupienia działki sąsiedniej o powierzchni 6611 m2 w cenie 199 000 zł. Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6P i 7P oraz 04 KDD dla przedmiotowej działki: 1) funkcja podstawowa: a) składy, b) magazyny, c) działalność hurtowa, warsztatowa oraz dystrybucyjna - maksimum 75% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej; 2) funkcja uzupełniająca: a) usługi związane z funkcja podstawowa, b) administracja związana z funkcja podstawowa, obiekty socjalne i pomocnicze, c) mieszkania właściciela usług lub personelu - maksimum 25% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących si§ na działce budowlanej; 3) warunki urbanistyczne: a) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, tj. minimum: - 16 m od linii rozgraniczającej z droga publiczną klasy drogi zbiorczej, - 8 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi ekspresowej (poza obszarem planu), - 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi dojazdowej, - 4 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną, b) dopuszczalne obiekty towarzyszce - budynki administracji związanej z funkcja podstawową, obiekty socjalne i pomocnicze, garaże, budynki gospodarcze, c) mieszkania wyłącznie w ramach budynków funkcji uzupełniającej, d) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej -12 m, e) maksymalna wysokość budynków administracji związanej z funkcja podstawową, obiektów socjalnych i pomocniczych -10 m, f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej - 7 m, g) dla wszystkich budynków dopuszcza się dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30 do 45°, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 2000 m2, i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 30% powierzchni działki, j) maksymalna powierzchnia zabudowana w granicach działki budowlanej - 70% powierzchni działki, k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1.5; 4) warunki parkingowe: a) ustala się minimum 10 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 1000 m2 powierzchni usług nieuciążliwych i uciążliwych, b) ustala się minimum 10 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 1000 m2 powierzchni magazynów i hurtowni, c) ustala się minimum 3 miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego dla samochodów o ładowności powyżej 5 ton na każde 1000 m2 powierzchni magazynów i hurtowni, d) ustala się minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie; 5) obsługa komunikacyjna - z dróg publicznych klasy drogi lokalnej, dojazdowej lub wewnętrznej zgodnie z rysunkiem planu; 6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 7) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych o parametrach zgodnych z zasadami zawartymi w § 8 pkt 3; Obowiązujące ustalenia dla terenów w oznaczeniu 04 KDD: 1) funkcja podstawowa - droga publiczna klasy dojazdowej - droga gminna, 2) funkcja uzupełniająca - obiekty infrastruktury technicznej 3) warunki urbanistyczne - szerokość w liniach rozgraniczających drogi - 10m. Działka w klasie gruntu RIVa oraz RIVb Oferta bezpośrednia - kupujący nie ponosi kosztów pośrednictwa. POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oferta specjalna w Gaspol Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
REDOSTOWO, 320 100 zł
powierzchnia:
10589 m2
Rodzaj działki:
PRZEMYSŁOWA
 
 
 
 
Na sprzedaż działka położona w obrębie Redostowo przy węźle komunikacyjnym Osina, drogi ekspresowej S6 w kierunkach Szczecin - Gdańsk. Działka z planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6P i 7P dla przedmiotowej działki: 1) funkcja podstawowa: a) składy, b) magazyny, c) działalność hurtowa, warsztatowa oraz dystrybucyjna - maksimum 75% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej; 2) funkcja uzupełniająca: a) usługi związane z funkcja podstawowa, b) administracja związana z funkcja podstawowa, obiekty socjalne i pomocnicze, c) mieszkania właściciela usług lub personelu - maksimum 25% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących si§ na działce budowlanej; 3) warunki urbanistyczne: a) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, tj. minimum: - 16 m od linii rozgraniczającej z droga publiczną klasy drogi zbiorczej, - 8 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi ekspresowej (poza obszarem planu), - 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi dojazdowej, - 4 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną, b) dopuszczalne obiekty towarzyszce - budynki administracji związanej z funkcja podstawową, obiekty socjalne i pomocnicze, garaże, budynki gospodarcze, c) mieszkania wyłącznie w ramach budynków funkcji uzupełniającej, d) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej -12 m, e) maksymalna wysokość budynków administracji związanej z funkcja podstawową, obiektów socjalnych i pomocniczych -10 m, f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej - 7 m, g) dla wszystkich budynków dopuszcza się dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30 do 45°, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 2000 m2, i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 30% powierzchni działki, j) maksymalna powierzchnia zabudowana w granicach działki budowlanej - 70% powierzchni działki, k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1.5; 4) warunki parkingowe: a) ustala się minimum 10 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 1000 m2 powierzchni usług nieuciążliwych i uciążliwych, b) ustala się minimum 10 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 1000 m2 powierzchni magazynów i hurtowni, c) ustala się minimum 3 miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego dla samochodów o ładowności powyżej 5 ton na każde 1000 m2 powierzchni magazynów i hurtowni, d) ustala się minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie; 5) obsługa komunikacyjna - z dróg publicznych klasy drogi lokalnej, dojazdowej lub wewnętrznej zgodnie z rysunkiem planu; 6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 7) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych o parametrach zgodnych z zasadami zawartymi w § 8 pkt 3; Obowiązujące ustalenia dla terenów w oznaczeniu 04 KDD: 1) funkcja podstawowa - droga publiczna klasy dojazdowej - droga gminna, 2) funkcja uzupełniająca - obiekty infrastruktury technicznej 3) warunki urbanistyczne - szerokość w liniach rozgraniczających drogi - 10m. Działka w klasie gruntu RIVa oraz RIVb Oferta bezpośrednia - kupujący nie ponosi kosztów pośrednictwa. POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oferta specjalna w Gaspol Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj