Znalazłem dla Ciebie
oferty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

działki

zmień widok
 
zmień widok ofert zmień widok ofert zmień widok ofert
sortuj
ilość na stronie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
ŻDŻARY, 115 500 zł
powierzchnia:
1155 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z interesującą ofertą działki budowlanej, położonej w miejscowości Żdżary, około 4 km od Goleniowa. Przedmiotowa działka, to projektowana do wydzielenia działka o pow. ok. 1155 m2. Działka znajduje się przy drodze gminnej przy której są następujące media: prąd, wodociąg, kanalizacja. W sąsiedztwie nieruchomości nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dla przedmiotowej nieruchomości po podziale zostanie złożony wniosek o wydanie DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY. PRZEWIDYWANE PARAMETRY ZABUDOWY: - zabudowa wolnostojąca, dwukondygnacyjna (parter+poddasze użytkowe lub nieużytkowe), - nieprzekraczalna linia zabudowy- w odległości 6 - 8 m od drogi, - dach stromy wielospadowy lub dwuspadowy, kąt nachylenia dachu 30-45 stopni, - wskaźnik zabudowy- do 13 %, - maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy- 9,5 m Dostęp do drogi publicznej-pośredni, wjazd na działkę odbywa się poprzez drogę wewnętrzną. UZBROJENIE TERENU: - prąd, - woda, - kanalizacja. Żdżary wieś sołecka położona w powiecie goleniowskim, ok. 4 km od Goleniowa, na zachód od drogi nr 3 i 6 (obwodnica miasta Goleniowa), na skraju Puszczy Goleniowskiej. W trakcie realizacji jest budowa ścieżki rowerowej łączącej Goleniów i Żdżary. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZAKUPU ! POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oferta specjalna w Gaspol Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
WEŁTYŃ, 361 000 zł
powierzchnia:
1805 m2
 
 
 
 
 
 
Ofertę sprzedaży stanowi nieruchomość gruntowa w trakcie podziału na dwie działki, niezabudowana, o powierzchni 1805m2, położona w miejscowości Wełtyń, gmina Gryfino. Zbywany teren jest objęty MPZP i przewiduje się tutaj zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 50 % powierzchni działki budowlanej, w nowych obiektach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu połaci głównych od 42 do 55 stopni. Dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50 % szerokości elewacji frontowej budynku, a także połaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami. Działka usytuowana jest na małym stoku, w terenie zabudowywanym domami jednorodzinnymi, w tej chwili dojazd odbywa się drogą gruntową, utwardzoną. Obsługa w zakresie komunikacji z drogi publicznej, na działce prąd i woda, w drodzę - kanalizacja miejska. Istnieje możliwość kupienia sąsiedniej działki o powierzchni 1 312 m2. Super lokalizacja (5 km Gryfino, nowa ścieżka rowerowa, bezpośrednie sąsiedztwo j. Wełtyńskiego i ok.3km, Gardno - nowy wjazd na S3), aktualny MPZP, atrakcyjna cena zakupu to główne atuty oferowanej nieruchomości. Zapraszamy na prezentację:) POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oferta specjalna w Gaspol Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN WARSZEWO, 650 000 zł
powierzchnia:
1089 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Ogłaszamy przetarg na nieruchomość przy ul. Kredowej w Szczecinie/Warszewo WARUNKI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI z rozpoczętą budową położoną w Szczecinie przy ul. Kredowej Podana w ogłoszeniu cena 650.000 zł jest ceną wywoławczą W PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM 1.Przedmiotem sprzedaży jest działka na Warszewie z pozwoleniem na budowę. Wydana jest DECYZJA POZWOLAJĄCA NA BUDOWĘ budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wiatą garażową. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez służebność działki nr 21/4 z obr. 3081 będącej własnością Miasta Szczecin Wjazd i wejście na działkę od strony zachodniej. Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek rolnych, które zgodnie z MPZP przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe. Od północy działka sąsiaduje ze zbiornikiem wodnym - stawem. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona i nie istnieją na niej żadne obiekty budowlane. KONSTRUKCJA Projektowany budynek mieszkalny powinien zostać posadowiony na palach z płytą żelbetową. DACH Dach dwuspadowy, główne połacie dachowe o kącie nachylenia 35 stopni (dach stromy) Wykończenie głównych połaci dachowych z blachy ułożonej na rąbek w kolorze antracytowym. Bilans działki: POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 280,30 m2 PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - 166,79 m2 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 641,91 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 291,15 m2 Bilans budynku: Suma powierzchni użytkowej mieszkalnej - 174,89 m2 Suma powierzchni użytkowej parteru razem - 185,82 m2Cena wywoławcza to: 637.000,00 złotych 2. Warunkiem nabycia nieruchomości jest : - złożenie pisemnej oferty na nabycie nieruchomości - oferta powinna zawierać co najmniej : a) oferowaną cenę, sposób i termin zapłaty oraz udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji; b) w przypadku osób prawnych - aktualny odpis rejestru , do którego wpisany jest oferent oraz odpis uchwały podjętej przez upoważniony organ w formie aktu notarialnego w przedmiocie nabycia; c) kopia dowodu wpłaty wadium . - Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem ` Oferta kupna nieruchomości położonej w Szczecinie ul. Kredowa` należy składać w siedzibie firmy UBERNA NIERUCHOMOŚCI - Beata Uberna w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 25 do dnia 30.06.2022 r. w każdy dzień roboczy w godz. 10:00-17:00 . - wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej z dopiskiem `Przetarg" - na rachunek bankowy firmy UBERNA NIERUCHOMOŚCI - Beata Uberna w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 25 nr: 26 1240 3839 1111 0010 9369 3357 z odpowiednim wyprzedzeniem , tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie do dnia przetargu, to jest do dnia 01.07.2022 r. - W przypadku przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. W przypadku nie przyjęcia oferty wadium zostanie zwrócone oferentowi. Wadium przepada na rzecz firmy UBERNA NIERUCHOMOŚCI - Beata Uberna, gdy oferta zostanie przyjęta a oferent nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży bądź nie uiści całości ceny. Wadium przepada również wówczas, gdy oferent cofnie ofertę po upływie terminu do składania ofert. 3. Osoby zainteresowane ofertą mają możliwość dokonania oględzin nieruchomości i wglądu w dokumentację po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie UBERNA NIERUCHOMOŚCI - Beata Uberna z Beatą Uberna/Grzegorzem Król. 4. Otwarcie ofert nastąpi siedzibie UBERNA NIERUCHOMOŚCI - Beata Uberna w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 25, w dniu 01.07.2022 r. o godz. 10:00 . W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert, Komisja Przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą wyborze ofert decyduje przede wszystkim: cena, termin, sposób zapłaty oraz spełnienie przez oferenta wszystkich warunków przetargu. W celu ustalenia warunków najkorzystniejszych dopuszcza się przeprowadzenie ustnej aukcji. W aukcji mogą uczestniczyć osoby, które prawidłowo złożyły pisemną ofertę. Osoby prawne mogą w niej uczestniczyć za pośrednictwem swych organów lub osób posiadających pełnomocnictwo notarialne do tej czynności. 5.Rozstrzygnięcie co do wyboru ofert rozstrzyga się protokołem. Po dokonaniu wyboru ofert zbywca ustala z nabywcą termin zawarcia umowy. 6. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcie aktu notarialnego, chyba, że w umowie określono inny termin 7. Zawarcie umowy przekazania cesji praw wynikających z umowy w sprawie użytkowania terenu pod budowę budynku mieszkalnego, następuje w formie aktu notarialnego, którego wszystkie koszty ponosi nabywca. 8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Na życzenie przedkładamy do wglądu dokumentację. KOSZTY POŚRENICTWA BIURA POKRYWA STRONA SPRZEDAJĄCA ZAPRASZAMY Zapraszamy POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oferta specjalna w Gaspol Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj

Chcesz kupić lub wynająć mieszkanie? Szukasz lokalu lub domu? Jeżeli tak, zapoznaj się z poniższymi ofertami. Nasza rozbudowana baza pozwoli wybrać optymalne rozwiązanie. Wszystkie oferty dostępne za pośrednictwem naszego biura nieruchomości są wnikliwie weryfikowane.
Zapraszamy!