Znalazłem dla Ciebie
oferty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działka budowlana na sprzedaż w Szczecinie

zmień widok
 
zmień widok ofert zmień widok ofert zmień widok ofert
sortuj
ilość na stronie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN KRZEKOWO, 2 350 000 zł
powierzchnia:
3000 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Działka 3000 m2 z pozwoleniem na 1000 PUM położona na Pogodnie II z rozpoczętą budową (ważne pozwolenie na budowę, uzbrojony teren: woda, kanalizacja, deszczówka, prąd). Teren zniwelowany, ogrodzony, przygotowany do budowy. Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu zabudowy składającego się z czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną (tj. zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczną). Inwestycja obejmuje budowę 8 mieszkań w 4 segmentach bliźniaczych: 2 poziomowe po 121 m2 każde. Bez garaży, z miejscem na wiatę (garaż) na posesji. Dodatkowe miejsca parking na terenie. Każdy budynek mieszkalny - dom jednorodzinny w technologii tradycyjnej. Budynek składa się z dwóch lokali mieszkalnych. Obydwa lokale składają się dwóch kondygnacji - pierwszej (parteru) oraz drugiej jako poddasza. Obydwa lokale mają identyczny układ funkcjonalny (lustrzane odbicie). PARTER: pokój dzienny z aneksem kuchennym, przedsionek z którego dostępna jest garderoba, wc z natryskiem oraz pokój gościnny. klatka schodowa - otwartą na część dzienną. PIĘTRO: 3 pokoje pełniące funkcje sypialni (w tym jeden z własną garderobą), łazienka, pomieszczenie techniczne (pralnia w której zlokalizowany jest kocioł gazowy). Duża przestronna działka, znakomita lokalizacja. Małe, ogrodzone, wyłączne osiedle w ekskluzywnym miejscu! POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN STOŁCZYN, 1 913 800 zł
powierzchnia:
9569 m2
Rodzaj działki:
KOMERCYJNA
 
 
 
 
Nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej i bezpośrednio sąsiaduje z nowym osiedlem domów jednorodzinnych. Dostępne wszystkie media- prąd, woda, gaz i kanalizacja. Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 1. Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa- dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, obsługa firm i klientów, sport i rekreacja, gastronomia, sezonowe usługi; 2. Ustalenia MPZP: - maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej (tj. 2897m2 powierzchni zabudowy) - minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej; - nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; - wysokość zabudowy: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m; - obowiązują dachy strome, minimum dwuspadowe, o spadku głównych połaci dachowych minimum 35, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; - Zakazuje się lokalizacji stacji paliw, warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów. POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN POGODNO, 950 000 zł
powierzchnia:
995 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Na sprzedaż gotowe do szybkiej zabudowy dwie działki (732 m2 i 263 m2) o łącznej powierzchni 995 m2, położone w drugiej linii zabudowy na Pogodnie. Działka o mniejszej powierzchni pełni funkcje drogi dojazdowej, przylegającej do ulicy dwukierunkowej. Nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. I. Ustalenia funkcjonalne: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza 2) dopuszcza się usługi wbudowane; 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach działki budowlanej: 50%; 2) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej. II. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 1. maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: a) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej: 25%, b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 30%, c) dla zabudowy usługowej: 25%; 2) maksymalna wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 9,5 m; 3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi; 4) budynki garażowe oraz gospodarcze kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi lub dachami płaskimi; Wydane zostały aktualne warunki zapewniające dostawę mediów, tj. wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej oraz gazu. Dla nieruchomości tej wykonany został projekt architektoniczno-techniczny pozwalający na wzniesienie budynku jednorodzinnego z garażem wolnostojącym. Osoba zainteresowana może dokończyć proces uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zmienić projekt. Działka położona pośród zabudowy wolnostojącej i jedno i wielorodzinnej. Cena wyjściowa: 950 000,00 zł. Zakup poprzez, w pierwszej kolejności, cesję umowy przedwstępnej. Wskazane na załączniku granice działki mają charakter przybliżony. POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN DĄBIE, 444 000 zł
powierzchnia:
1779 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Na sprzedaż działka budowlana w Szczecin - Dąbie . Dostępne media w drodze przy działce : prąd, woda, gaz Brak kanalizacji - do wykonania szambo lub przydomowa oczyszczalnia. Działka jest objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. UCHWAŁA NR XXXV/950/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego `Trzebusz - Chełszcząca` w Szczecinie Teren elementarny D.D.6108.U,P,S Ustalenia funkcjonalne: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa i składy; 2) zakazuje się realizacji usług w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej; 3) dopuszcza się usługi m.in. w zakresie: a) logistyki, transportu, telekomunikacji, działalności w ramach parku technologicznego; b) działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu, c) handlu detalicznego i hurtowego; 4) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 ; 5) dopuszcza się lokalizację wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych; 6) dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych; 7) w wydzieleniu wewnętrznym 1.U ustala się usługi, z dopuszczeniem między innymi lokalizacji mieszkania funkcyjnego, budynku administracyjno - socjalnego. Ustalenia ekologiczne: 1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%; 2) w wyznaczonym pasie korytarza ekologicznego, oznaczonym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 6. 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 75%; 3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,0 do 1,5; 4) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m, z zastrzeżeniem pkt 6; 5) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii, z zastrzeżeniem pkt 7; 6) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, maksymalna wysokość zabudowy: 9,5 m; 7) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, budynki kryte dachami stromymi; 8) dopuszcza się realizację maksymalnie dwóch mieszkań funkcyjnych w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą; 9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 3 000 m2 , z zastrzeżeniem pkt 10; 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych w wydzieleniu wewnętrznym 1.U: 1 400 m2 ; 11) dopuszcza się lokalizację: a) wolno stojących tablic reklamowych lub wolno stojących urządzeń reklamowych (będących szyldami); o maksymalnej wysokości 7,5 m i łącznej powierzchni ekspozycyjnej jednostronnie nie przekraczającej 18,0 m2 , b) tablic reklamowych, na wydzielonej na ten cel części elewacji, stanowiącej stały element wystroju architektonicznego, o powierzchni nie przekraczającej 10% elewacji. Ustalenia inżynieryjne: 1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.6125.KD.L, D.D.6129.KD.D, D.D.6130.KD.D, D.D.6108.U,P,S, D.D.6106.WS, D.D.6109.WS; 2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci elektroenergetycznej nn w nowej lokalizacji; 3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i budowę jako sieci kablowych w nowej lokalizacji; 4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych. Zapraszam na prezentację POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN STOŁCZYN, 2 379 000 zł
powierzchnia:
9758 m2
Rodzaj działki:
USŁUGOWA
 
 
 
 
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży nieruchomości pod zabudowę usługową, zlokalizowanej na nowopowstającym osiedlu domów jednorodzinnych. Działka ma 9758m2 i jest w kształcie nieregularnym zbliżonym do trójkąta. Od frontu przylega najdłuższym bokiem (120m) do głównej drogi. Na terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje na działce: 1. Zabudowę usługową - dopuszczalny zakres: handel detaliczny, obsługa firm i klientów, sport i rekreacja, gastronomia, sezonowe usługi; 2. Maksymalna powierzchnię zabudowy: 30%; 3. Wysokość zabudowy: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m; 4. Dachy strome, min. dwuspadowe - min. 35 stopni spadku głównych połaci. Z dopuszczeniem innej geometrii dachu. W drodze przy działce jest prąd i gaz oraz do końca roku ma powstać planowana przez gminę sieć wodociągowa. Do ceny działki należy doliczyć udział w drodze w kwocie 5.000zł. W kompleksie zostało jeszcze 16 działek pod zabudowę mieszkaniową w cenach od 160 do 380 tysięcy. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację! POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN KIJEWKO, 580 000 zł
powierzchnia:
2000 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Na sprzedaż duża działka (2000 m2) w kształcie trapezu znajdująca się w Kijewku, obok Puszczy i osiedla Bukowego. Działka leży w sąsiedztwie nowych domów jednorodzinnych, niedaleko znajduje się również droga S3 - oddzielona ekranami akustycznymi. Urokliwe miejsce pełne zieleni i charakteryzujące się niską zabudową. Na działce: - częściowe ogrodzenie (z trzech stron), - skrzynka z prądem, - wykopana studnia, - krzewy, drzewa. W okolicy: - nowa ścieżka rowerowa Kijewo-Płonia - stadnina koni - Jeleni Staw - przedszkola, szkoły ~4min samochodem - żłobek ~7min - Outlet Park ~8min, - pozostała infrastruktura usługowa na os. Bukowym (markety, apteki, restauracje, place zabaw itp.) ~5min. Co ważne, działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uch. LII/1375/2010 z dn. 25.10.2010, 5021 U.MN) z przeznaczeniem pod usługi z mieszkaniówką oraz danymi dot. warunków zabudowy. Możliwość zakupu wraz z projektem domu parterowego z antresolą i pozwoleniem na budowę. Projekt dla zainteresowanych do wglądu. W planie realizacja projektu SBO "Bezpieczna droga Bukowe-Kijewko" na całej ulicy Świętochowskiego (oświetlenie, chodnik, droga rowerowa). Jest już gotowa dokumentacja projektowa. Zapraszam do kontaktu i osobistej weryfikacji oferty! POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN KIJEWKO, 385 000 zł
powierzchnia:
1487 m2
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
 
 
 
 
Oferta na wyłączność. Ofertą sprzedaży jest kompleks działek położony w dzielnicy Kijewko, która obecnie zmienia się w "sypialnię" Szczecina i prężnie się rozwija. W okolicy co raz to liczniejsze zabudowania jednorodzinne lub bliźniacze. W niedalekiej odległości znajduje się dyskont Inter Marche, Społem, Żabka, a także apteka, kościół oraz inne lokale użyteczności publicznej. Okolica charakteryzuje się niską zabudową i bliskością zieleni, gdyż teren Kijewka otacza Puszcza Bukowa. Do sprzedaży jest 6 działek o powierzchniach od 1007m2 do 1487m2 w kształcie zbliżonym do kwadratu lub nieregularnym. Dojazd do działek zapewniony poprzez drogi wewnętrzne sprzedawane przyszłym właścicielom w udziałach w cenie 5.000zł (dodatkowo do ceny). Działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego o symbolu elementarnym D.B.5057.MN,U, a do najważniejszych zapisów planu należą: - maksymalna powierzchnia zabudowy 25%, - dachy strome - minimum 30 stopni, - maksymalnie 2 kondygnacje, - maksymalna wysokość 10 metrów, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna na poziomie 65%, Media takie jak prąd, gaz i woda w głównej drodze dojazdowej, wymagają doprowadzenia do nabywanej działki. Polecam i zachęcam do osobistej weryfikacji. POZNAJ MOC MULTIKORZYŚCI: *10% rabatu na wykonanie mebli w firmie DMiR *10% rabatu na wszystkie produkty w LEROY MERLIN oraz projekt kuchni i łazienki gratis *10% rabatu w Hiper Stolarka *voucher na projekt domu w Superdom *oraz wiele innych sprawdź nas Kupuj taniej dzięki MULTI NIERUCHOMOŚCI!
mapanotatnikzapytaj

Działki w Szczecinie


Jesteśmy doświadczonym i cieszącym się doskonałą opinią biurem nieruchomości, które zwraca uwagę bogatą ofertą. Pamiętamy nie tylko o tych klientach, którzy chcą kupić mieszkanie lub dom, ale także o tych, których interesują działki w Szczecinie oraz okolicznych miejscowościach. Dbamy o to, aby w naszej agencji każdy mógł znaleźć taką działkę, jakiej aktualnie potrzebuje.

Działki Szczecin – szeroki wybór różnych działek


Prezentujemy Państwu nieruchomości o różnej powierzchni, które są gotowe do zagospodarowania według konceptu inwestora. Oferujemy działki budowlane położone w bliskim sąsiedztwie stolicy województwa, w lokalizacjach, z których mają Państwo bardzo dobre połączenie ze Szczecinem, a także innymi większymi miejscowościami regionu. Bezpośrednie sąsiedztwo lasów i jezior to wymarzone warunki dla grzybiarzy i wędkarzy, a także dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój. Oferowane przez nas działki w Szczecinie to nieruchomości zarówno duże i przestronne, na których z powodzeniem może stanąć naprawdę niemały dom, jak i te niewielkie, które sprawdzą się w przypadku małych rodzin szukających swojego miejsca na ziemi. W ofercie posiadamy zarówno typowe działki budowlane, jak i rekreacyjne, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom każdej grupy klientów.

Działki Szczecin – nieruchomości o różnym standardzie


Działki budowlane w ofercie biura MultiNieruchomości to w większości przypadków parcele, które są uzbrojone w przyłącza umożliwiające wykonanie instalacji gazowej i elektrycznej. Każda propozycja jest starannie opisana, a nasi doradcy są gotowi do przeprowadzenia prezentacji interesującej Państwa nieruchomości. Jesteśmy agencją, która nastawiona jest na zadowolonych klientów. Dlatego ci, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty, mogą liczyć na fachowe, w pełni profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniej działki. Dbamy o to, aby żaden z naszych klientów nie żałował podjętej decyzji. Zawsze dokładnie przedstawiamy posiadane oferty, dokładając wszelkich starań, aby rozwiać wszystkie wątpliwości klienta. Oferujemy także pomoc w ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Nasza oferta jest więc naprawdę wszechstronna, a ci, którzy zdecydowali się na nasze usługi mogą być pewni, że dokonali naprawdę bardzo dobrego wyboru. Jeśli szukają Państwo działki w Szczecinie, która idealnie odpowie na posiadane potrzeby, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Działki budowlane Szczecin


Planują Państwo budowę domu? Chcecie kupić piękną działkę budowlaną w Szczecinie? Nasza agencja nieruchomości to naprawdę świetny wybór. Prezentujemy Państwu nieruchomości o różnej powierzchni, które są gotowe do zagospodarowania według konceptu inwestora. Oferujemy działki budowlane położone w bliskim sąsiedztwie stolicy województwa, w lokalizacjach, z których mają Państwo bardzo dobre połączenie ze Szczecinem, a także innymi większymi miejscowościami regionu. Bezpośrednie sąsiedztwo lasów i jezior to wymarzone warunki dla grzybiarzy i wędkarzy, a także dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój. Doskonale odnajdą się w takim miejscu rodziny z dziećmi, ale także single, którzy mają dość zgiełku miasta.
Działki budowlane Szczecin – różna powierzchnia i kształt
Nie każdego interesuje taka sama działka budowlana w Szczecinie. Zdając sobie z tego sprawę, zadbaliśmy o to, aby w naszej ofercie znalazły się działki różniące się zarówno powierzchnią, jak i kształtem. Proponujemy naszym klientom działki duże, które pozwalają na budowę naprawdę dużego domu i zaplanowanie niemałej przestrzeni rekreacyjnej, jak i te zdecydowanie mniejsze, które są odpowiednie na niewielkie domy. Nasza agencja nieruchomości dysponuje działkami mającymi także różny kształt. Wszystko po to, aby każdy klient mógł znaleźć działkę najlepiej wpisującą się w indywidualne potrzeby pasującą do domu, który ma na niej stanąć.

Uzbrojone działki budowlane Szczecin


Działki budowlane w ofercie biura MultiNieruchomości to w większości przypadków parcele, które są uzbrojone w przyłącza umożliwiające wykonanie instalacji gazowej i elektrycznej. Tym samym każdy, kto zdecyduje się na zakup takiej nieruchomości może być pewny, że część kwestii formalnych związanych z budową domu nie będzie musiała być już dopilnowana. Każda propozycja jest starannie opisana, a nasi doradcy są gotowi do przeprowadzenia prezentacji interesującej Państwa nieruchomości. Dbamy o to, aby wszystkie wątpliwości naszych klientów zostały rozwiane. Jeśli pojawią się jakieś pytania, można je śmiało zadawać naszym doradcom. Zawsze udzielą oni wyczerpującej i jasnej odpowiedzi. Jesteśmy agencją, która wyróżnia się naprawdę szerokim wachlarzem usług. Gwarantujemy nie tylko dostęp do najlepszych ofert. Oferujemy także pomoc w ubieganiu się o kredyt hipoteczny, co dla wielu naszych klientów jest ogromnym ułatwieniem.